A biológiai fogorászat egy korszerű szemléletmód a fogászati ellátás terén, melyet egyre szélesebb körben alkalmaznak szerte a világon. A bio fogászat a holisztikus elvet követi: e szerint az emberi testet, mint egészt nézi, vizsgálja. A holisztikus szemlélet szerint, minden mindennel összefügg, és a szervezetben lejátszódó folyamatok ok okozati összefüggésben állnak egymással.

A száj és a fogazat egészsége szervezetünk egészére hatással van.

A biológiai fogorvoslás alkalmazása során részletes, az egész testre kiterjedő anamnézist veszünk fel, figyelembe véve a korábbi leleteket is. Ez képezi a terápia alapját.

A bio fogászat egyik alapvető követelménye a biokompatibilitás, vagyis az olyan eszközök és fogászati anyagok használata, amely nincsen káros, allergizáló hatással a szervezetünkre. Különösen fontos számunkra a fogászati góc és a gócbetegségek felderítése és kezelése, valamint a nehézfémterheltség megszüntetése, a fémmentes pótlások alkalmazása.

Bio fogászati rendelőnkben a biomimetikus fogászat filozófiáját is alkalmazzuk, amely szerint a fogak helyreállítása és a fogászati kezelések során kiemelten fontos a saját fog, foganyag maximális megóvása. Törekszünk rá, hogy a fog és a kezelési lehetőségekhez mérten, a lehető legkevesebb negatív behatás érje a fogat, minimalizáljuk a fog és a foganyag veszteségét.

A filozófia az elnevezése a görög “bios” (élet) és “mimesis” (utánzás) szavakból ered, a biomimetikus fogászat szó szerint a természetet utánozza.

Büszkék vagyunk rá, hogy biológiai fogászati rendelőnkben széles kezelési lehetőséggel állhatunk pácienseink rendelkezésére, és tehetünk az egészségünk visszaszerzéséért és megóvásáért!